KomTek på ny webadress

KomTek kommer inom kort att presenteras på en helt ny websida på adressen komtek.se

Du som har frågor är tills dess hjärtligt välkommen att maila KomTeks utvecklingsstrateg Anna Ekblom.